Wat zijn de voorwaarden?

Wie de organisator van een training is, is te zien bij de aankondiging onder “organisator”. De KNSB is alleen verantwoordelijk voor trainingen die door de KNSB zelf worden georganiseerd, en niet voor trainingen die door derden (zoals regionale bonden, verenigingen, trainers) worden georganiseerd.

Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Website
De Website en de Ratinglijsten zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en nieuwsverschaffende doeleinden. De Website bevatten geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Alle informatie op de Website wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden door de KNSB. De informatie is, en wordt, echter niet door een onafhankelijke derde geverifieerd. Op de Website kunnen referenties en/of verwijzingen zijn opgenomen naar websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie Van Derden”). De KNSB heeft geen invloed op deze partijen of de door hen aangeboden informatie. De KNSB garandeert niet dat de informatie op de Website en/of in de Nieuwsbank, waaronder de Informatie Van Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert de KNSB dat de Website en/of de Ratinglijsten correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid ten aanzien van de Website
Aan de informatie die via de Website wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie op de Website is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. De KNSB zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de Website en/of de Ratinglijsten. De KNSB zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot Informatie Van Derden.